Fikapausen på jobbet gör oss gladare och ökar prestationen.

Vi presterar bättre på jobbet om vi fikar tillsammans med våra arbetskamrater.

Att ta jobbets fikapauser på allvar är viktigt för att vi ska kunna prestera bättre och trivas på arbetsplatsen. Det menar psykologen Mattias Lundberg som också betonar vikten av fredagsfika.

– Det behövs något där vi kan komma bort från jobbprat och strukturer som styr arbetet. Att sätta sig ner och ha fredagsfika blir ytterligare ett djup i det här andningshålet, säger Mattias Lundberg i tidningen Metro.

Han betonar att det skapar samhörighet och gör oss glada. Det är bra att ha en fikastund inplanerad så att man har något att längta till.