Ju mer man bakar bröd desto mer hittar man sitt eget sätt. Så här hanterar jag jäsningsprocessen.

Jäsning

• Jag jäser alltid mina bröd i bunkar som är lätt inoljade. Jag snurrar också runt degbollen i bunken så hela degen täcks av ett tunt skikt olja. Det gör jag för att jag upplever att degen kan resa sig friare och att det förhindrar att den torkar på utsidan.

• Till torrare degar där man inte vill tillsätt olja, inte ens den halva tsk det rör sig om i exemplet ovan, gör jag på samma sätt fast med mjöl. Det ger samma effekt: förhindrar uttorkning och låter degen resa på sig lätt.

• Jag täcker bunken med plastfilm när degen ska jäsa. Eller en duschmössa faktiskt 🙂 Det går självklart bra med bakduk också men jag upplever att jag får mer skjuts i jäsningen med ett tätare material. En fuktig bakduk går strålande bra!

• Första jäsning är nästan alltid till dubbel storlek. Det kan vara svårt att ange en exakt tid – det beror på hur varmt det är i rummet, till exempel. Så ungefär dubbel storlek så vitt du kan se är lagom.

• Innan jag slutligen formar degen till en limpa eller en bulle efter första jäsningen och en snabb genomknådning så låter jag den vila i 10-15 minuter. Om man inte gör det drar degen ihop sig och den slutliga formen blir inte som man vill. Låter man den vila istället så slappnar glutenet av lite och det blir enklare att forma degen.