Mjölmängden kan variera trots att den angetts i gram!

Mjölmängden i en deg, även om den angetts i exakta gram, kan variera. Läs om varför!

Vetemjöl-web

Mjölmängd är en svår sak att vara exakt med, även om man anger mängden i gram. Hur mycket vätska mjölet suger upp beror på så många saker;

• olika märken och sorter suger upp vätska olika mycket (det ÄR skillnad mellan fabrikat på samma sorts mjöl)

• det beror också på om mjölet är färskt eller gammalt

• det beror på värme och luftfuktighet

Det är därför en bra idé att tillsätt mjölet lite i taget – det går alltid att lägga till med det är svårare att ta bort 🙂 Är din deg torr kan du tillsätta 1 msk vätska åt gången tills det känns bra.